συνΎπαρξη

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης

The Network of Co-Existence is honored to host among its other activities a variety of groups of photography, dance, yoga, garden decoration, vocal training, theater, jewelry and small items making, poetry, dream analysis, drama therapy etc. The groups comprise by members of Syn-yparxi on one hand, and by the people who have asked for our support on the other. The activities developed by these groups are intended to show the equivalence of its members towards creativity and sharing.