συνΎπαρξη

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Fortalecimiento del tejido social, a fin de lograr el aislamiento descanso y abordar los sentimientos de miedo y debilidad en el nivel individual y colectivo.
Contribuir al desarrollo de la sociabilidad y la solidaridad social, la discriminación social a un lado.
Sin fines de lucro de estado – sin beneficio económico